Φορητή Τιμολόγηση

Σύστημα Παραγγελιοληψίας & Τιμολόγησης


Σε ποιους απευθύνεται:


Η εφαρμογή ICS SALES MOBILE αποτελεί ιδανική λύση για εταιρείες που διαθέτουν από 1 μέχρι n πωλητές και δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς :


• Εταιρείες εμπορίας και διανομής αγαθών
• Super Market / Mini Market
• Βιομηχανικές επιχειρήσεις
• Αλυσίδες καλλυντικών
• Εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών


Με το ICS SALES MOBILE οι πωλητές της εταιρείας θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας ή batch ή αν υπάρχει ένα wi-fi δίκτυο με το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, ώστε να ανταλλάσσουν γρήγορα, εύκολα και χωρίς λάθη νέες παραγγελίες και παραστατικά πωλήσεων καθώς επίσης και να λαμβάνουν νέα δεδομένα που αφορούν πελάτες και αποθήκη.


Δυνατότητες:
 

Παραγγελιοληψία / Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου
• Παραγγελίες
• Παραστατικά πωλήσεων
• Ταμείο
• Καρτέλα πελατών
 

Retail
• Παραγγελίες
• Παραλαβές
• Απογραφή
• Έλεγχος Τιμών
• Εκτύπωση Ετικετών
 

Πλεονεκτήματα:
• Άμεση αποστολή των παραγγελιών από απόσταση μέσω GPRS για άμεση αποστολή των παραγγελιών
στους πελάτες
• Μείωση των λαθών γιατί γίνεται αυτόματη καταχώρηση των παραγγελιών, παραστατικών πωλήσεων
• Βελτίωση της εργασίας των πωλητών, με βάση των πληροφοριών που έχουν μαζί τους
• Μείωση του λειτουργικού κόστους
• Με τα στοιχεία που παίρνουμε από το σύστημα, μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για
την απόδοση τόσο του πωλητή αλλά και του δρομολογίου
• Χαμηλό κόστος επένδυσης, υψηλό κέρδος για την εταιρεία που το χρησιμοποιεί
• Γρηγόρη υλοποίηση με οποιοδήποτε πρόγραμμα της αγοράς χρησιμοποιεί ο πελάτης.